Tiếng Việt
Thông tin dự án
  • 04/06/2019
  • 773
Điều mà hầu hết người dân đăng ký mua NƠXH tại Nha Trang mong muốn là chủ đầu tư ...
  • 05/04/2019
  • 2405
Sáng ngày 05/4/2019, Công ty Cổ phần TV-TM-DV Địa ốc Hoàng Quân (HOSE - HQC) đã tiến hành ...
  • 25/01/2019
  • 1136
HQC – Sáng ngày 21/01/2019, hoà chung không khí mừng Đảng mừng Xuân, được sự chỉ ...
  • 26/07/2018
  • 1638
Sáng ngày 26/07/2018 tại Khu công nghiệp (KCN) Bình Minh (Vĩnh Long) đã diễn ra lễ ký kết ...
  • 16/07/2018
  • 4102
(HQC) - Sáng ngày 14/07/2018, Tập đoàn Hoàng Quân (HoSE: HQC) tổ chức thành công Lễ giới ...