Tiếng Việt
Thứ hai 19-02-2018
HQC 2380 110 (4.85%)
Giá mở cửa 2310
Giá cao nhất 2390
Khối lượng khớp lệnh 3,009,980
Giá trị khớp lệnh 6,970,000,000
Dư mua 959,710
Nhà ở xã hội
Sắp xếp theo :
Hiển thị :
Ẩn