Tiếng Việt
Thứ sáu 23-02-2018
HQC 2350 -50 (-2.08%)
Giá mở cửa 2400
Giá cao nhất 2400
Khối lượng khớp lệnh 1,630,230
Giá trị khớp lệnh 3,852,000,000
Dư mua 553,610

 

 

 

 

NỘI DUNG TRANG KHÔNG TÌM

THẤY VUI LÒNG KIỂM TRA LẠI

 

 

 

 

Ẩn