Tiếng Việt
Tổng quan dự án

Khu phi thuế quan Trà Vinh

Chủ đầu tư :
Công ty Cổ phần TV-TM-DV Địa ốc Hoàng Quân
Địa chỉ :
TT Trà Cú Huyện Trà Cú Tỉnh Trà Vinh
Tổng diện tích :
Liên hệ
Đăng ngày :
29/12/2017
Lượt xem :
594
Vị trí - Quy mô dự án

Vị trí - Quy mô dự án

Vị trí:

  • Thị trấn Trà Cú ,Huyện Trà Cú, Tỉnh Trà Vinh
Quy mô dự án

Quy mô:

  • Khu kinh tế Định An, tỉnh Trà Vinh đã được Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập và ban hành Quy chế hoạt động tại Quyết định số: 69/2009/QĐ- TTg ngày 27 tháng 4 năm 2009.
  • Khu phi thuế quan thuộc KKT Định An là khu vực được xác định trong quy họach chung xây dựng 500 ha. Khu phi thuế quan có cơ quan hải quan để thực hiện việc kiểm tra, giám sát và làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa ra, vào khu phi thuế quan.
Đối tượng

Đối tượng

- Trung chuyển hàng hóa, tiếp nhận, chuyển tải, vận chuyển hàng hóa từ trong nước ra nước ngòai và ngược lại. 

- Sản xuất, gia công, tái chế, lắp ráp hàng xuất khẩu, hàng nhập khẩu và hàng phục vụ tại chỗ: chế tạo và lắp ráp các sản phẩm cơ khí, điện, điện tử, chế tạo phụ tùng ô tô và các phương tiện vận tải, các ngành sản xuất chế biến… 

- Thương mại hàng hóa, thương mại dịch vụ, các hoạt động xúc tiến thương mại…

Ưu đãi đầu tư:

Nhà đầu tư có dự án đầu tư vào KKT Định An, kể cả dự án đầu tư mở rộng, được hưởng chính sách ưu đãi áp dụng đối với địa bàn thuộc Danh mục địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo Nghị định 108/2006/NĐ-CP và các chính sách ưu đãi khác theo Nghị định 29/2008/NĐ-CP của Chính phủ.

Liên hệ & phương thức thanh toán

Liên hệ & phương thức thanh toán