Tiếng Việt
Thứ năm 18-01-2018
HQC 2670 30 (1.14%)
Giá mở cửa 2620
Giá cao nhất 2670
Khối lượng khớp lệnh 4,686,620
Giá trị khớp lệnh 12,298,000,000
Dư mua 1,621,090

Hệ thống công ty Hoàng Quân

Tìm địa điểm theo :
Tìm được 0 cửa hàng
Ẩn