Tiếng Việt
Thứ hai 19-02-2018
HQC 2380 110 (4.85%)
Giá mở cửa 2310
Giá cao nhất 2390
Khối lượng khớp lệnh 3,009,980
Giá trị khớp lệnh 6,970,000,000
Dư mua 959,710

 

 

 

 

NỘI DUNG TRANG KHÔNG TÌM

THẤY VUI LÒNG KIỂM TRA LẠI

 

 

 

 

Ẩn