Thursday 12-12-2019
HQC 980 -10 (-1.01%)
Open Price 990
Highest 1000
Trading volume 1,742,710
Total value 1,718,000,000
Buy redundancy 1,208,660
banner-HQ
 
 
 
 
 
 
20-11

 

 

 

 

NỘI DUNG TRANG KHÔNG TÌM

THẤY VUI LÒNG KIỂM TRA LẠI

 

 

 

 

Hide