Sunday 29-11-2020
HQC 1620 -10 (-0.61%)
Open Price 1630
Highest 1650
Trading volume 4,404,010
Total value 7,195,000,000
Buy redundancy 2,618,530

Vacancies

Hoàng Quân Group- Môi trường thân ái cùng rất nhiều cơ hội phát triển và sự đãi ngộ lâu dài, vượt bậc, chờ đón những cộng sự tài năng, tâm huyết và nhiều hoài bão – Hãy cùng Hoàng Quân Group làm nên những kỳ tích.
Sort By :
Display :
Jobs Position Workplace Deadline Register
TP.Hồ Chí Minh 31/12/2020 Apply
121
TP.Hồ Chí Minh 31/12/2020 Apply
208
Giám đốc TP.Hồ Chí Minh 31/12/2020 Apply
152
Giám đốc TP.Hồ Chí Minh 31/12/2020 Apply
175
TP.Hồ Chí Minh 30/11/2019 Apply
403
Quản lý TP.Hồ Chí Minh 15/03/2020 Apply
2329
Giám đốc TP.Hồ Chí Minh 31/12/2020 Apply
1035
TP.Hồ Chí Minh 30/09/2019 Apply
165
0 01/10/2019 Apply
1104
Kế toán TP.Hồ Chí Minh 30/09/2019 Apply
1408
TP.Hồ Chí Minh 30/09/2019 Apply
1305
TP.Hồ Chí Minh 31/01/2020 Apply
1530
Kinh doanh TP.Hồ Chí Minh 31/03/2020 Apply
1464
TP.Hồ Chí Minh 31/08/2019 Apply
1709
TP.Hồ Chí Minh 31/01/2020 Apply
1011
TP.Hồ Chí Minh 31/01/2020 Apply
2374
TP.Hồ Chí Minh 31/03/2019 Apply
3389
BẢO VỆ TP.Hồ Chí Minh 31/01/2019 Apply
2028
TP.Hồ Chí Minh 30/11/2018 Apply
2194
Kinh doanh TP.Hồ Chí Minh 31/07/2020 Apply
4801