Monday 19-11-2018
HQC 1570 10 (0.64%)
Open Price 1560
Highest 1570
Trading volume 2,067,080
Total value 3,226,000,000
Buy redundancy 219,480

 

 

 

 

NỘI DUNG TRANG KHÔNG TÌM

THẤY VUI LÒNG KIỂM TRA LẠI

 

 

 

 

Hide