Friday 23-03-2018
HQC 2320 -30 (-1.28%)
Open Price 2350
Highest 2360
Trading volume 3,645,320
Total value 8,478,000,000
Buy redundancy 1,162,190

 

 

 

 

NỘI DUNG TRANG KHÔNG TÌM

THẤY VUI LÒNG KIỂM TRA LẠI