Friday 21-06-2019
HQC 1400 -10 (-0.71%)
Open Price 1410
Highest 1420
Trading volume 1,417,890
Total value 1,989,000,000
Buy redundancy 865,790
832019

 

 

 

 

NỘI DUNG TRANG KHÔNG TÌM

THẤY VUI LÒNG KIỂM TRA LẠI

 

 

 

 

Hide