Tuesday 21-05-2019
HQC 1420 10 (0.71%)
Open Price 1410
Highest 1430
Trading volume 2,491,970
Total value 3,517,000,000
Buy redundancy 624,640
832019

 

 

 

 

NỘI DUNG TRANG KHÔNG TÌM

THẤY VUI LÒNG KIỂM TRA LẠI

 

 

 

 

Hide