Wednesday 20-11-2019
HQC 1050 -10 (-0.94%)
Open Price 1060
Highest 1070
Trading volume 3,673,250
Total value 3,872,000,000
Buy redundancy 1,722,700
banner-HQ
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

NỘI DUNG TRANG KHÔNG TÌM

THẤY VUI LÒNG KIỂM TRA LẠI

 

 

 

 

Hide