Sunday 20-01-2019
HQC 1420 20 (1.43%)
Open Price 1420
Highest 1430
Trading volume 5,454,450
Total value 7,732,000,000
Buy redundancy 310,980

 

 

 

 

NỘI DUNG TRANG KHÔNG TÌM

THẤY VUI LÒNG KIỂM TRA LẠI

 

 

 

 

Hide