Friday 17-08-2018
HQC 1910 -30 (-1.55%)
Open Price 1940
Highest 1950
Trading volume 2,112,370
Total value 4,067,000,000
Buy redundancy 513,790

 

 

 

 

NỘI DUNG TRANG KHÔNG TÌM

THẤY VUI LÒNG KIỂM TRA LẠI