Friday 14-08-2020
HQC 1620 -70 (-4.14%)
Open Price 1710
Highest 1710
Trading volume 10,863,460
Total value 18,015,000,000
Buy redundancy 1,190,380
banner-HQ
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

NỘI DUNG TRANG KHÔNG TÌM

THẤY VUI LÒNG KIỂM TRA LẠI