Sunday 22-07-2018
HQC 1880 -20 (-1.05%)
Open Price 1880
Highest 1900
Trading volume 1,058,400
Total value 1,995,000,000
Buy redundancy 203,700

 

 

 

 

NỘI DUNG TRANG KHÔNG TÌM

THẤY VUI LÒNG KIỂM TRA LẠI