Monday 24-09-2018
HQC 1800 -10 (-0.55%)
Open Price 1810
Highest 1830
Trading volume 3,439,070
Total value 6,218,000,000
Buy redundancy 619,010

 

 

 

 

NỘI DUNG TRANG KHÔNG TÌM

THẤY VUI LÒNG KIỂM TRA LẠI

 

 

 

 

Hide