Thursday 19-07-2018
HQC 1900 -20 (-1.04%)
Open Price 1900
Highest 1920
Trading volume 1,218,700
Total value 2,314,000,000
Buy redundancy 199,580

 

 

 

 

NỘI DUNG TRANG KHÔNG TÌM

THẤY VUI LÒNG KIỂM TRA LẠI