Saturday 04-07-2020
HQC 1620 -50 (-2.99%)
Open Price 1640
Highest 1670
Trading volume 9,662,510
Total value 15,748,000,000
Buy redundancy 2,306,160
banner-HQ
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

NỘI DUNG TRANG KHÔNG TÌM

THẤY VUI LÒNG KIỂM TRA LẠI