Monday 28-09-2020
HQC 1710 -30 (-1.72%)
Open Price 1740
Highest 1750
Trading volume 5,504,040
Total value 9,473,000,000
Buy redundancy 1,857,160
banner-HQ
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

NỘI DUNG TRANG KHÔNG TÌM

THẤY VUI LÒNG KIỂM TRA LẠI