Tuesday 19-02-2019
HQC 1400 -60 (-4.11%)
Open Price 1440
Highest 1460
Trading volume 2,587,380
Total value 3,682,000,000
Buy redundancy 1,425,200

 

 

 

 

NỘI DUNG TRANG KHÔNG TÌM

THẤY VUI LÒNG KIỂM TRA LẠI

 

 

 

 

Hide