Thursday 24-05-2018
HQC 1980 -20 (-1%)
Open Price 1980
Highest 2000
Trading volume 213,440
Total value 424,000,000
Buy redundancy 173,390
Tập đoàn Hoàng Quân

Hoang Quan Group

Hoang Quan Group is proud to be one of the leading Real Estate - Education - Finance enterprises in Vietnam, ready to appear on the international stage, proving the position and stature of Vietnamese enterprises to the world.
Hoang Quan Group
REAL ESTATE

REAL ESTATE

EDUCATION

EDUCATION

FINANCE

FINANCE

  • 11/05/2018
  • 503
Nhằm đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy (PCCC) tại khu chung cư, vừa qua Phòng ...