Thursday 19-07-2018
HQC 1900 -20 (-1.04%)
Open Price 1900
Highest 1920
Trading volume 1,205,520
Total value 2,289,000,000
Buy redundancy 207,640

Hoang Quan Group

Hoang Quan Group is proud to be one of the leading Real Estate - Education - Finance enterprises in Vietnam, ready to appear on the international stage, proving the position and stature of Vietnamese enterprises to the world.
Hoang Quan Group
REAL ESTATE

REAL ESTATE

EDUCATION

EDUCATION

FINANCE

FINANCE

  • 25/06/2018
  • 971
HQC – Sáng ngày 25/06/2016, tại khách sạn REX, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh, Công ty ...
  • 11/05/2018
  • 817
Nhằm đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy (PCCC) tại khu chung cư, vừa qua Phòng ...