Sunday 29-11-2020
HQC 1620 -10 (-0.61%)
Open Price 1630
Highest 1650
Trading volume 4,404,010
Total value 7,195,000,000
Buy redundancy 2,618,530

CHUYÊN VIÊN PHIÊN DỊCH

 
Công việc chính
-           Phiên dịch (Anh-Việt, Việt-Anh) trong các buổi họp với với khách hàng, đối tác nước ngoài của Chủ tịch, Ban Tổng Giám Đốc.
-           Biên/Phiên dịch các tài liệu kỹ thuật, hỗ trợ trao dõi, cập nhật thông tin trước/sau cuộc họp  cho Ban Tổng Giám Đốc.
-           Thực hiện và triển khai thực hiện các công việc theo chỉ đạo của CTHĐQT.
-           Hỗ trợ Tổng Giám đốc giới thiệu thông tin công ty, các báo cáo thị trường cho đối tác, nhà đầu tư, khách hàng nước ngoài.
-           Chuyển ngữ các tin bài, công bố thông tin, báo cáo thường niên.
-           Thực hiện các công việc khác theo sự chỉ đạo của Chủ tịch HĐQT/TGĐ.
 
 
* Ưu tiên: Nam, 25-30t, có ngoại hình, có thể đi tiếp khách với Ban Tổng Giám Đốc.
Trình độ
Chuyên ngành
Kinh nghiệm
Kiến thức
Kỹ năng
Đại học
Ngoại ngữ hoặc các lĩnh vực có liên quan
Trên 2 năm làm việc ở vị trí tương đương
Tiếng Anh chuyên ngành về xây dựng, tài chính, chứng khoán, luật
·          Sử dụng thành tạo các công cụ Microsoft Office (Word, Excel and Power Point)
·         IELT 6.5 hoặc tương đương
Please contact us for more infomartion
Or send us you CV
Male Female